Provádíme jádrové vrtání prostupů konstrukcemi zdí, stropů, opěrných konstrukcí, mostních konstrukcí a prefabrikátů z betonu, železobetonu, zdiva, popřípadě kamene diamantovou technikou.

Otvory běžně provádíme v průměrech od 20 mm do 450 mm v libovolných délkách a úhlech. Větší, popřípadě menší průměry jádrových vrtů jsou řešeny individuálně. Jádrové vrtání lze aplikovat ve všech běžně použitých stavebních materiálech a díky bez-otřesové technologii je možné provádět jádrové vrty i velkých průměrů bez ovlivnění statických vlastností konstrukcí. Velmi podstatnou výhodou jádrového vrtání betonu a jiných materiálů je vysoká přesnost provedení a konstantní průměr otvorů. Nedochází tedy ke štípání cihelných tvarovek a problémům s přechodem výztuže v betonu jako při práci s bouracími kladivy. Ve srovnání s bouracími kladivy je jádrové vrtaní diamantovou technikou několikanásobně rychlejší.

PŘÍKLADY UPLATNĚNÍ JÁDROVÉHO VRTÁNÍ:

  • prostupy pro vedení kabeláží nebo instalací (digestoře, klimatizace, vzduchotechnika, komíny,…)
  • otvory pro kotvy
  • vrty pro sondy
  • vrty pro injektáže
  • pomocí sousedících vrtů lze odstranit velké kusy betonu

Kontakt

607 102 694
info@tomanservis.cz

Kde působíme?

Především jižní Čechy,
Strakonicko, Prachaticko.

Informace

Jan Toman
IČO: 69555133